Fujian CCIC Testing Co.,Ltd.klarade CNAS-granskningen

Från den 16 till 17 januari 2021 utsåg China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS) fyra granskningsexperter till ett granskningsteam och genomförde granskningen av inspektionsbyråns ackreditering av Fujian CCIC Testing Co.,Ltd (CCIC-FCT) .

Granskningsteamet genomförde en omfattande inspektion av driften av kvalitetsledningssystemet och tekniska kapaciteten hos Fujian CCIC Testing Co.,Ltd.genom att lyssna på rapporter, konsultmaterial, frågor, vittnen etc. kombinerat med fjärrgranskning.Experter från utvärderingsgruppen var överens om att driften av CCIC-inspektionsföretagets system uppfyller kraven i CNAS-inspektionsmyndighetens ackrediteringsregler, riktlinjer och relaterade applikationsinstruktioner, och har teknisk kapacitet inom relevanta ackrediteringsområden.Det rekommenderas att rekommendera/behålla ackreditering till CNAS.Samtidigt kommer utvärderingsexperterna att förbättras ytterligare. Vägledande åsikter lades fram för företagets kapacitetsuppbyggnad.

I nästa steg kommer CCIC-FCT att göra korrigeringar i enlighet med de kommentarer och förslag som lämnats av granskningsgruppen, så att företagets kvalitetsledningssystem kan fungera på ett mer standardiserat och ordnat sätt.

 

 


Posttid: 2021-jan-2021
WhatsApp onlinechatt!