ประวัติ FCT

·                        1980S CCICFJ เริ่มให้บริการตรวจสอบสำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ

· กุมภาพันธ์ 2015        CCICFJ เป็นไปตาม บริษัท ใหม่ FCT ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เชี่ยวชาญในบริการตรวจสอบและบริการทดสอบ

· เมษายน 2015                FCT รับ CNAS 17025 รับรองห้องปฏิบัติการรับรองและจีนตรวจสอบร่างกายและห้องปฏิบัติการอนุมัติบังคับ;

· ตุลาคม 2015           ฝูเจี้ยนของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ศูนย์รวมเข้าไป FCT ตระหนักถึงการดำเนินงานของสินค้าอุปโภคบริโภค;

· มิถุนายน 2016                FCT ได้รับหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาสำหรับสถาบันนำเข้าและส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์การตรวจสอบและการสำรวจ;

· มกราคม 2017           FCT รับ CAN 17020 ตรวจรับรองระบบรับรอง


WhatsApp แชทออนไลน์!