הורד

  • במהלך בדיקת הפקה
  • ביקורת במפעל
  • בדיקה לפני המשלוח
  • דו"ח בדיקה מדגמית
  • דו"ח פיקוח העמסה מיכל

צ'אט באינטרנט WhatsApp!