Fujian CCIC Testing Co., Ltd. klarade framgångsrikt CNAS-granskningen

Från den 16 till den 17 januari 2021 utsåg Kinas nationella ackrediteringsservice för överensstämmelsebedömning (CNAS) 4 granskningsexperter som granskningsteam och genomförde granskningen av inspektionsbyråns ackreditering av Fujian CCIC Testing Co., Ltd (CCIC-FCT) .

Granskningsteamet utförde en omfattande inspektion av driften av kvalitetsstyrningssystemet och de tekniska funktionerna hos Fujian CCIC Testing Co., Ltd. genom att lyssna på rapporter, konsultmaterial, frågor, vittnen etc., kombinerat med fjärrgranskning. Utvärderingsgruppens experter kom överens om att driften av CCIC-inspektionsföretagets system uppfyller kraven i CNAS-inspektionsbyråns ackrediteringsregler, riktlinjer och relaterade applikationsinstruktioner och har teknisk kapacitet inom relevanta ackrediteringsområden. Det rekommenderas att rekommendera / upprätthålla ackreditering till CNAS. Samtidigt kommer utvärderingsexperterna att förbättras ytterligare. Vägledande yttranden lades fram för företagets kapacitetsuppbyggnad.

I nästa steg kommer CCIC-FCT göra korrigeringar i enlighet med kommentarerna och förslagen från granskningsteamet, så att företagets kvalitetsstyrningssystem kan fungera på ett mer standardiserat och ordnat sätt.

 

 


Inläggstid: 20-20-2021
WhatsApp Online Chat!