Fujian CCIC Test Co., Ltd.CNAS synyny üstünlikli geçdi

2021-nji ýylyň 16-17-nji ýanwary aralygynda Hytaýyň Milli Akkreditasiýa Gullugy (CNAS) 4 syn hünärmenini gözden geçiriş topary belledi we Fujian CCIC Test Co., Ltd (CCIC-FCT) gözleg gullugynyň akkreditasiýasyny gözden geçirdi. .

Syn topary, Fujian CCIC Testing Co., Ltd.-iň hil dolandyryş ulgamynyň işleýşine we tehniki mümkinçiliklerine giňişleýin gözleg geçirdi.uzakdan syn bilen bilelikde hasabatlary diňlemek, maslahat materiallary, soraglar, şaýatlar we ş.m.Bahalandyryş toparynyň hünärmenleri, CCIC gözleg kompaniýasynyň ulgamynyň işiniň CNAS gözleg gullugynyň akkreditasiýa düzgünleriniň, görkezmeleriniň we degişli amaly görkezmeleriniň talaplaryna laýyk gelýändigi we degişli akkreditasiýa ugurlarynda tehniki mümkinçilikleriň bardygy bilen ylalaşdylar.CNAS-a akkreditasiýa etmegi maslahat bermek / goldamak maslahat berilýär.Şol bir wagtyň özünde, baha beriş hünärmenleri hasam kämilleşdiriler Kompaniýanyň mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak üçin ýol görkeziji pikirler öňe sürüldi.

Indiki ädimde, CCIC-FCT gözden geçiriş toparynyň öňe süren teswirlerine we tekliplerine laýyklykda düzediş girizer, şonuň üçin kompaniýanyň hil dolandyryş ulgamy has standart we tertipli işläp biler.

 

 


Iş wagty: 20-2021-nji ýanwar
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!